Obchodné podmienky

Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká až na základe elektronickej objednávky. Potvrdenie objednávky vykoná predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Po tomto potvrdení objednávky kupujúcemu sa stáva objednávka záväzná aj pre predávajúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obidve strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky presná špecifikácia tovaru, jeho počet, farebné prevedenie, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
 

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, podľa druhu tovaru návod na používanie výrobku. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.
 

Dodacie lehoty

Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-5 pracovných dní, v závislosti od množstva tovaru a dostupnosti na sklade. Doba expedície pri neočakávaných okolnostiach sa môže predĺžiť, v takomto prípade kupujúci bude telefonicky oboznámený. Pri tovare ktorý nie je skladom v našich predajniach sa vami objednaný tovar objednáva u výrobcu alebo distribútora. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť si vybratý tovar za iný. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku nie sme schopní vybaviť, lebo medzičasom môže byť tovar vyradený z predaja výrobcom alebo dodávateľom bez toho, aby nás o tom upovedomil. V takomto prípade Vás tiež budeme bezodkladne informovať a budete mať možnosť objednávku stornovať alebo vybrať si podobný tovar. K expedičnej dobe si musíte pripočítať čas (2-3 dni) potrebný na doručenie pri zaslaní poštou, pri dodaní prepravnou spoločnosťou je to do 48 hodín. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je potrebné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (priamo vo formulári záväznej objednávky), Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas normálneho pracovného času. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
•    za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
•    poškodenie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou
•    prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:
•    telefonicky v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 908 379 081
•    e-mailom: info@paracordnaramky.sk
 

Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedené inak.